_WELCOMETO Radioland

Top50  .
.
.


> >

: 8/12

 

 

 

3 lentelė. Sutrumpintoji D trigerio būvių kaitos lentelė

 

Išorinis įėjimo signalas

Kito būvio

signalas išėjime

Įvykis

D

Q

 

0

0

Numetimas (ištrynimas)

1

1

Nustatymas (įrašymas)

 

4 lentelė. Sutrumpintoji JK trigerio būvių kaitos lentelė

 

Išoriniai įėjimo signalai

Kito būvio

signalas išėjime

Įvykis

J

K

Q

 

0

0

q

Būvis nekinta

0

1

0

Numetimas (ištrynimas)

1

0

1

Nustatymas (įrašymas)

1

1

q

Apsivertimas

 

5 lentelė. Sutrumpintoji T trigerio būvių kaitos lentelė

 

Išorinis įėjimo signalas

Kito būvio

signalas išėjime

 

Įvykis

T

Q

 

0

q

Būvis nekinta

1

q

Apsivertimas

 

Sutrumpintosios būvių lentelės vaizdžiai parodo, kad JK trigeris yra universalus: kai J = S ir K = R, esant trims leistiniems S ir R rinkiniams, jis veikia taip pat, kaip ir SR trigeris, kurį, savo ruožtu, lengva pakeisti į D trigerį; kai J = K = T, jis veikia kaip T trigeris. Dėl šios priežasties kai kuriose mikroschemų serijose gaminami tik universalūs JK trigeriai. Dinaminiai trigeriai apskritai būna tik D ir JK tipų, nes SR ir T dinaminius trigerius paprasta sudaryti iš dinaminių JK trigerių.

Pagal būvių reikšmių lenteles galima užrašyti trigerių lygtis. Pradėsime nuo SR trigerio. Pagal mintermo apibrėžimą

Q(S,R) = f0 × m0 + f1 × m1 + f2 × m2 + f3 × m3 =

= q S R + 0 × S R + 1 × S R + x × S R = q S R + S R + x × S R.

 

 

40 pav. SR trigerio Karno diagrama

Galutinę SR trigerio lygtį gausime pritaikę Karno diagramą (40 pav.):

Q(S, R) = p1 + p2 = S + q × R .

D trigerio lygtis, atitinkanti jo būvių reikšmių lentelę, akivaizdi: Q(D) = D.

 

Poskyrio pradžioje minėjome, kad projektuojant trigerius ir trigerines schemas naudoja dar vienas trigerius aprašančias, vadinamąsias žadinimo signalų reikšmių, lenteles (angl. exitation table). Į jas įrašomi trigerio įėjimo, arba žadinimo, signalai, sukuriantys visus galimus šio ir kito trigerio būvio signalų derinius.

 

 

 

 

6 lentelė. SR trigerio žadinimo signalų reikšmių lentelė

 

Šio ir kito būvio išėjimo signalai

Išoriniai įėjimų (žadinimo) signalai

q

Q

S

R

0

0

0

x

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

x

0