_WELCOMETO Radioland

Top50  .
.
.


> >

: 11/12

Iš dviejų nuosekliai sujungtų T trigerių

 • MS trigerį valdo:

  1. Vienas valdančiojo impulso frontas

  2. Du valdančiojo impulso frontai.

  3. Niekas nevaldo

 • Dviejų stabilių būvių atminties ląstelė tampa trigeriu kai:

  1. Kai joje sudaromas įėjimas

  2. Kai joje sudaromi atskirti vienas nuo kito įėjimai ir išėjimai.

  3. Kai joje sudaromas išėjima

 • Kaip žymimas įėjimo signalas?

  1. S.

  2. Q

  3. R

 • Kiek loginių elementų sudaro dviejų būvių atminties ląstelės loginę schemą?

  1. Vieno

  2. Dviejų.

  3. Trijų

 • Kaip atrodo D trigerio lygtis, atitinkanti jo būvių reikšmių lentelę?

  1. Q(D) = D.

  2. D(Q) = Q

  3. T(D) = D

 • Kaip galima išreikšti T trigerį?

  1. JK trigeris, kuriame J > K > T

  2. JK trigeris, kuriame J < K < T.

  3. JK trigeris, kuriame J = K = T.

 • Kokį trigerį sudaro du nuosekliai sujungti SRC trigeriai?

  1. Sinchroninį

  2. Asinchroninį

  3. Dinaminį.

 • Kaip žymimas trigerio įėjimas?

  1. R

  2. J.

  3. Q

 • Kada JK trigeris yra universalus?

  1. kai J = S ir K = R.

  2. kai J > S ir K = R

  3. kai J = S ir K < R

 • Priklausomai nuo kokoio loginio elemento atmainos veikia loginė schema?

  1. TRTL ir TTL

  2. nMOP ir KMOP

  3. vekia nepriklausomai.

 • Ka vienareikšmiškai nustato signalas S = 1, kai loginės schemos įėjimuose yra signalų rinkinys S = 1 ir R = 0?

  1. Q = 0.

  2. Q=1

  3. Q=q

 • Kas yra kiekvieno trigerio svarbiausioji dalis?

  1. Trijų stabilių būvių atminties ląstelė

  2. Dviejų stabilių būvių atminties ląstelė.

  3. Vieną stabilių būvių atminties ląstelė

 • Kas sudaro dviejų būvių atminties ląstelės schemą?

  1. Du varžinio stiprintuvo laipsniai.

  2. Vienas varžinio stiprintuvo laipsnis

  3. Tris varžinio stiprintuvo laipsniai

 • Ar galimas būvis, kai abu tranzistoriai praviri?

  1. Galimas, bet nestabilus.

  2. Negalimas

  3. Galimas

 • Kam naudojama schema, kurioje galimi tik du stabilūs būviai?

  1. Kaip atminties ląstelė dviejų bitų informacijai saugoti

  2. Kaip atminties ląstelė vieno bito informacijai saugoti.

  3. Kaip atminties ląstelė trijų bitų informacijai saugoti

 • Kas sudaro dviejų būvių atminties ląstelės loginę schemą sudaro?

  1. Du loginiai elementai.

  2. Tris loginiai elementai

  3. Keturi loginiai elementai

 • Kaip vadinami du bazinio SR trigerio įėjimo signalų rinkiniai SR = 10 ir SR = 01?

  1. aktyviaisiais arba nustatančiaisiais.

  2. uždarais

  3. pasyviais

 • Kiek trigeris turi įėjimo signalų?

  1. Vieną

  2. Du

  3. Tris.

 • Kam tinka Karno diagramą?

  1. Trigerio būvio stabilumui nustatyti.

  2. Trigerio būvio nustatyti

  3. Trigerio reikšmė nustatyti

 • Kas įra įvykių diagrama?

  1. Tai modifikuota Karno diagrama.

  2. Tai trigerio būvio diagrama

  3. Tai trigerio lygties diagrama

 • Pagal trigerio struktūrą skiriami:

  1. SR, D, JK ir T trigeriai.

  2. ~S~R, J, T ir D trigeriai

  3. JK ir T trigeriai

 • Kada dviejų stabilių būvių atminties ląstelė tampa trigeriu kai:

  1. Kai joje sudaromas įėjimas

  2. Kai joje sudaromi atskirti vienas nuo kito įėjimai ir išėjimai.

  3. Kai joje sudaromas išėjima •