_WELCOMETO Radioland

Top50  .
.
.


> >

: 10/12

 

 1. Kodėl įėjimo signalų rinkinys S = 1 ir R = 1 SR trigeriui yra draudžiamas?

  1. Nes jis vienareikšmiškai nustato šio trigerio išėjimuose Q = Q = 1

  2. Nes jis vienareikšmiškai nustato šio trigerio išėjimuose Q = Q = 0.

  3. Nes jis vienareikšmiškai nustato šio trigerio išėjimuose Q > Q

 2. D trigeris tai:

  1. SR trigeris, turintis vieną informacinį įėjimą D = S.

  2. SR trigeris, turintis vieną informacinį įėjimą D > S

  3. SR trigeris, turintis vieną informacinį įėjimą D < S

 3. Kur nukreipti sinchroniniuose JK trigeriuose grįžtamojo ryšio signalai?

  1. Į įėjimus pro laiko vartus.

  2. Į įėjimus ir išėjimus pro laiko vartus

  3. Į išėjimus pro laiko vartus

 4. T trigeris tai

  1. JK trigeris, kuriame J > K > T

  2. JK trigeris, kuriame J = K = T.

  3. JK trigeris, kuriame J < K < T

 5. Realaus trigerio:

  1. Išėjimo signalas vėluoja įėjimo signalų atžvilgiu.

  2. Įėjimo signalas vėluoja išėjimo signalų atžvilgiu

  3. Viskas laiku

 6. Kaip galima sudaryti konkretaus MS tipo trigerio schemą?

  1. Tai galėtų būti SR arba T impulsinis MS tipo trigeris

  2. Tai galėtų būti SR, D, JK arba T impulsinis MS tipo trigeris.

  3. Tai galėtų būti JK arba D impulsinis MS tipo trigeris

 7. Bazinius trigerius sudaro:

  1. Du loginiai elementai, susieti kryžminiais grįžtamaisiais ryšiais.

  2. Tris loginiai elementai, susieti kryžminiais grįžtamaisiais ryšiais

  3. Vienas loginis elementas

 8. Kas įviks JK trigeriui, kai J = 0, K = 1 ir Q = 0?

  1. Būvis nekinta

  2. Apsivertimas

  3. Numetimas (ištrynimas).

 9. Kas įviks D trigeriui, kai D = 1 ir Q = 1?

  1. Būvis nekinta

  2. Numetimas (ištrynimas)

  3. Nustatymas (įrašymas).

 10. Kas įviks D trigeriui, kai D = 0 ir Q = 0?

  1. Būvis nekinta

  2. Numetimas (ištrynimas).

  3. Nustatymas (įrašymas)

 11. Kas įviks JK trigeriui, kai J = 0, K = 1 ir Q = q?

  1. Būvis nekinta.

  2. Apsivertimas

  3. Numetimas (ištrynimas)

 12. Kas įviks T trigeriui, kai T = 0 ir Q = q?

  1. Būvis nekinta.

  2. Apsivertimas

  3. Numetimas (ištrynimas)

 13. Kas yra trigeris?

  1. Loginis įtaisas, turintis du ir tik du stabilius būvius, ir du inversinius vienas kito atžvilgiu išėjimus.

  2. Loginis įtaisas, turintis viena ir tik viena stabilu būvį

  3. Loginis įtaisas, turintis du ir tik du stabilius būvius, ir viena inversini išejimą

 14. Kaip dar vadinami trigeriai ir schemos su trigeriais?

  1. Būvių automatai.

  2. Lošimo automatai

  3. Stiprintuvai

 15. Kas sudaro bazinius trigerius?

  1. Vienas loginis elementas

  2. Tris loginiai elementai, susieti kryžminiais grįžtamaisiais ryšiais

  3. Du loginiai elementai, susieti kryžminiais grįžtamaisiais ryšiais.

 16. Iš ko sudaromi sudėtingesni trigeriai?

  1. Iš bazinio trigerio ir trigerį valdančios schemos.

  2. Iš bazinio trigerio

  3. Iš trigerį valdančios schemos

 17. Kaip galima aprašyti trigerio veikimą?

  1. Jo išėjimo signalų laiko diagramomis, sudarytomis pagal išorinių įėjimo signalų laiko diagramas.

  2. Jo išėjimo signalų laiko diagramomis

  3. Jo įėjimo signalų laiko diagramomis

 18. Ką žymim J ?

  1. Trigerio išėjimą

  2. Trigerio įėjimą.

  3. Trigeri

 19. Kaip galima sudaryti konkretaus MS tipo trigerio schemą?

  1. Tai galėtų būti SR arba T impulsinis MS tipo trigeris

  2. Tai galėtų būti JK arba D impulsinis MS tipo trigeris

  3. Tai galėtų būti SR, D, JK arba T impulsinis MS tipo trigeris.

 20. Kokie trigeriai dažniausiai naudojami sinchroninėse trigerinėse schemose

  1. Dinaminiai D trigeriai.

  2. Baziniai SR trigeriai

  3. JK trigeriai

 21. Iš ko sudaryti dinaminiai trigeriai?

  1. Iš dviejų nuosekliai sujungtų SRC trigerių.

  2. Iš dviejų nuosekliai sujungtų SR trigerių